ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ЇХ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто особливості використання систематизації та узагальнення знань та вмінь учнів при підготовці до розв’язування алгебраїчних завдань зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Акцентована увага на доцільність переорієнтації методики підготовки на явне виділення орієнтовних основ діяльності по розв’язуванню відповідних завдань. The theses consider the peculiarities of using the systematization and generalization of students' knowledge and skills in preparation for solving algebraic problems of external independent assessment in mathematics. Focused attention on the expediency of reorienting the training methodology to the clear selection of indicative bases of activities for solving the relevant tasks.
Опис
Ключові слова
систематизація та узагальнення, зовнішнє незалежне оцінювання, алгебраїчні задачі, орієнтовні основи діяльності, systematization and generalization, external independent assessment, algebraic problems, indicative bases of activity
Цитування
Нелін Є. П. Особливості систематизації та узагальнення алгебраїчних знань та вмінь учнів в процесі їх підготовки до ЗНО з математики / Є. П. Нелін, О. А. Мажинська // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 52–55.