Зв'язок страхів з особливостями комунікації у студентів

dc.contributor.authorМусієнко, О. М.
dc.date.accessioned2022-06-22T10:00:19Z
dc.date.available2022-06-22T10:00:19Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі узагальнено характеристики поняття спілкування, аналізується проблема бар'єрів у спілкуванні та їх подолання, досліджується феномен страху як бар'єру у спілкуванні. В процесі експериментального дослідження були виявлені статистично значимі взаємозв'язки страху й тривожності з різними аспектами комунікабельності – організаторськими здібностями, рівнем товариськості й самоконтролю. The work summarizes the characteristics of the concept of communication, analyzes the problem of barriers to communication and overcoming them, explores the phenomenon of fear as a barrier to communication. The experimental study revealed statistically significant relationships between fear and anxiety with various aspects of sociability – organizational skills, level of camaraderie and self-control.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМусієнко О. М. Зв'язок страхів з особливостями комунікації у студентів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. М. Мусієнко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 54 с. : іл., табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7535
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectбар’єри спілкуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectстрахиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентський вікuk_UA.UTF-8
dc.subjectособистісна тривожністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамоконтрольuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunication barriersuk_UA.UTF-8
dc.subjectfearsuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent ageuk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonal anxietyuk_UA.UTF-8
dc.subjectselfcontroluk_UA.UTF-8
dc.titleЗв'язок страхів з особливостями комунікації у студентівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe connection of fears with the peculiarities of communication of studentsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції