Зв'язок страхів з особливостями комунікації у студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі узагальнено характеристики поняття спілкування, аналізується проблема бар'єрів у спілкуванні та їх подолання, досліджується феномен страху як бар'єру у спілкуванні. В процесі експериментального дослідження були виявлені статистично значимі взаємозв'язки страху й тривожності з різними аспектами комунікабельності – організаторськими здібностями, рівнем товариськості й самоконтролю. The work summarizes the characteristics of the concept of communication, analyzes the problem of barriers to communication and overcoming them, explores the phenomenon of fear as a barrier to communication. The experimental study revealed statistically significant relationships between fear and anxiety with various aspects of sociability – organizational skills, level of camaraderie and self-control.
Опис
Ключові слова
бар’єри спілкування, страхи, студентський вік, особистісна тривожність, самоконтроль, communication barriers, fears, student age, personal anxiety, selfcontrol
Цитування
Мусієнко О. М. Зв'язок страхів з особливостями комунікації у студентів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. М. Мусієнко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 54 с. : іл., табл.
Колекції