Integral method for improving precompetition training of athletes in Mixed Martial Arts

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
JPES
Анотація
Background: Correction of the training system in various sports based on the previous competition results analysis is a common practice allowing to quickly increase the training level. However, such studies have not been conducted in MMA for athletes who primarily use a wrestling or striking style of fighting. The purpose of the study was the development and practical implementation of an integral methodology for improving the precompetition training of athletes, taking into account their fighting style, based on the analysis of the previous competitions results. Material and methods: 10 athletes of the Ukrainian national MMA junior team (16-17 years old) took part in the study. At the first stage of the study, the training process of the pre-competition mesocycle and the 2022 European MMA Championship results were analyzed. At the second stage, the methodology for correcting the training process was developed and implemented during 2 months of precompetition preparation for the 2022 MMA World Championship. At the third stage, there was a comparative analysis of the athletes’ performance results in both competitions. Results: The study showed that using the "classical" method of pre-competition preparation for the European Championship contributed to the fact that during the competition, 68.7% of the fights were won. The use of the experimental methodology for two months of training contributed to the development of maximal strength by 8.8% in athletes with wrestling style and by 20.6% in athletes with striking style of fighting. The practical implementation of increasing the adaptive body reserves during pre-competition training was carried out during the World Championship. 84.4% of the total number of fights were won. At the same time, the number of fights, which ended early by knockout, painful or choke hold, or with a clear advantage, increased by 19.0% compared to the results of the European Championship. Conclusions: The use of the integral training method allowed increasing the implementation of technical skills and functional capabilities of athletes, taking into account their style of fighting in competitive activities. Історія питання: Корекція системи підготовки в різних видах спорту на основі аналізу результатів попередніх змагань є поширеною практикою, що дозволяє швидко підвищити рівень підготовки. Однак у ММА для спортсменів, які переважно використовують борцівський або ударний стиль ведення бою, подібні дослідження не проводилися. Метою дослідження була розробка та практична реалізація комплексної методики вдосконалення передзмагальної підготовки спортсменів з урахуванням їх стилю ведення бою на основі аналізу результатів попередніх змагань. Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 10 спортсменів юніорської збірної команди України з ММА (16-17 років). На першому етапі дослідження було проаналізовано тренувальний процес передзмагального мезоциклу та результати чемпіонату Європи з ММА 2022 року. На другому етапі було розроблено та впроваджено методику корекції тренувального процесу протягом 2 місяців передзмагальної підготовки до чемпіонату світу з ММА 2022 року. На третьому етапі було проведено порівняльний аналіз результатів виступів спортсменів на обох змаганнях. Результати: Дослідження показало, що використання "класичної" методики передзмагальної підготовки до чемпіонату Європи сприяло тому, що під час змагань було виграно 68,7% боїв. Застосування експериментальної методики протягом двох місяців тренувань сприяло розвитку максимальної сили на 8,8% у спортсменів з борцівським стилем боротьби та на 20,6% у спортсменів з ударним стилем ведення бою. Практична реалізація підвищення адаптаційних резервів організму під час передзмагальної підготовки була здійснена під час чемпіонату світу. Було виграно 84,4% від загальної кількості боїв. При цьому кількість поєдинків, які закінчилися достроково нокаутом, больовим або задушливим прийомом, або з явною перевагою, збільшилася на 19,0% порівняно з результатами чемпіонату Європи. Висновки: Використання методу інтегральної підготовки дозволило підвищити реалізацію технічних навичок і функціональних можливостей спортсменів з урахуванням їх стилю ведення бою в змагальній діяльності.
Опис
Ключові слова
training process, mesocycle, fighting style, MMA, competitions, тренувальний процес, мезоцикл, стиль ведення бою, змагання
Цитування
Іntegral method for improving precompetition training of athletes in Mixed Martial Arts / V. Manolachi, A. Chernozub, A. Tsos, V. Potop, Zh. Kozina, Ya. Zoriy, I. Shtefiuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2023. – Vol. 23, Iss. 6. – Pp. 1359–1366. DOI:10.7752/jpes.2023.06166