Free products of dimonoids

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганский национальный университет им. Т. Шевченко
Анотація
We construct a free product of dimonoids which generalizes a free dimonoid presented by J.-L. Loday and describe its structure. Побудуємо вільний добуток дімоноідов, який узагальнює представлений вільний дімоноід Ж.-Л. Лодай і описуємо його структуру. Построим свободное произведение димоноидов, которое обобщает представленный свободный димоноид Ж.-Л. Лодай и опишим его структуру.
Опис
Ключові слова
mathematics, free product, dimonoids, Loday J.-L., математика, вільний добуток, дімоноіди, Лодай Ж.-Л., математика, свободное произведение, димоноиды, Лодай Ж.-Л.
Цитування
Zhuchok A.V. Free products of dimonoids, Quasigroups and Related Systems 21 (2013), 273 − 278.