МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

dc.contributor.authorЛук’янець, М. І.
dc.date.accessioned2024-02-26T15:17:36Z
dc.date.available2024-02-26T15:17:36Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractНаукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми реалізації формувального оцінювання навчальних досягнень учнів в процесі навчання математики. У роботі розглянуто теоретичні основи використання формувального оцінювання, сформульоване поняття формувального оцінювання, уточнено особливості застосування формувального оцінювання в процесі реалізації концепції НУШ в навчанні математики на рівні базової середньої освіти, розроблено методику використання формувального оцінювання на уроках математики, проаналізовано результати та зроблено висновки. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of implementing formative assessment of students' educational achievements in the process of learning mathematics. The paper examines the theoretical foundations of the use of formative assessment, formulates the concept of formative assessment, specifies the specifics of the use of formative assessment in the process of implementing the NUSH concept in teaching mathematics at the basic secondary education level, develops the methodology of using formative assessment in mathematics lessons, analyzes the results, and draws conclusions.
dc.identifier.citationЛук’янець М. І. Методика використання формувального оцінювання навчальних досягнень учнів в процесі навчання математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / М. І. Лук’янець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 55 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14130
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectнавчання математики
dc.subjectоцінювання
dc.subjectформувальне оцінювання
dc.subjectметодика
dc.subjectteaching mathematics
dc.subjectassessment
dc.subjectformative assessment
dc.subjectmethodology
dc.titleМЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
dc.title.alternativeMETHODOLOGY OF USING OF FORMATIVE ASSESSMENT OF LEARNING ACHIEVEMENTS OF PUPILS IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS
dc.typeOther
Файли
Колекції