МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми реалізації формувального оцінювання навчальних досягнень учнів в процесі навчання математики. У роботі розглянуто теоретичні основи використання формувального оцінювання, сформульоване поняття формувального оцінювання, уточнено особливості застосування формувального оцінювання в процесі реалізації концепції НУШ в навчанні математики на рівні базової середньої освіти, розроблено методику використання формувального оцінювання на уроках математики, проаналізовано результати та зроблено висновки. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of implementing formative assessment of students' educational achievements in the process of learning mathematics. The paper examines the theoretical foundations of the use of formative assessment, formulates the concept of formative assessment, specifies the specifics of the use of formative assessment in the process of implementing the NUSH concept in teaching mathematics at the basic secondary education level, develops the methodology of using formative assessment in mathematics lessons, analyzes the results, and draws conclusions.
Опис
Ключові слова
навчання математики, оцінювання, формувальне оцінювання, методика, teaching mathematics, assessment, formative assessment, methodology
Цитування
Лук’янець М. І. Методика використання формувального оцінювання навчальних досягнень учнів в процесі навчання математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / М. І. Лук’янець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 55 с. : іл., табл. + дод.
Колекції