ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-03-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто питання формування вокально-виконавської культури, як компонента музичного та професійного розвитку майбутнього фахівця. Рассмотрены вопросы формирования вокально-исполнительской культуры, как компонента музыкального и профессионального развития будущего специалиста. The issue of formation of vocal-performing culture as a component of musical and professional development of the future specialist is considered.
Опис
Ключові слова
вокально-виконавська культура, постановка голосу, художнє втілення твору, студентські роботи, вокально-исполнительская культура, постановка голоса, художественное воплощение произведения, студенческие работы, vocally performance culture, voice, artistic embodiment of work trainings, student work
Цитування
Боцман Ю. Е. До проблеми формування вокально-виконавської культури майбутніх викладачів музичного мистецтва / Ю. Е. Боцман, М. О. Ткаченко // Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки : матеріали VIII наук.-практ. конф. магістрантів ХНПУ імені Г. С. Сковороди, м. Харків, 23–24 лют. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 11.