ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто проблему розвитку емоційного інтелекту учнів основної школи у процесі формування вмінь англійського діалогічного мовлення. Визначено теоретичні передумови розвитку емоційного інтелекту учнів: узагальнено риси емоційно інтелектуальної людини, особливості психологічного розвитку учнів означеної вікової категорії та характеристики і вміння діалогічного мовлення. Визначено фактори, які сприяють розвитку емоційного інтелекту у процесі навчання діалогічного мовлення. Уперше розроблено підсистему і комплекс вправ на розвиток емоційного інтелекту під час формування вмінь діалогічного мовлення, ефективність яких доведено за допомогою педагогічного експерименту. The qualification paper deals with the issue of developing basic school students’ emotional intelligence while improving their English language speech interaction skills. The author has built the theoretical foundation for the development of learners’ emotional intelligence by outlining the features of an emotionally intelligent individual, the particularities of basic school students’ psychological development, as well as speech interaction characteristics and skills. The factors which facilitate the development of emotional intelligence while teaching speech interaction have been identified. For the first time, the subsystem of activities for developing emotional intelligence in teaching speech interaction has been created. The effectiveness of the activities has been verified through a pedagogical intervention.
Опис
Ключові слова
діалогічне мовлення, емоційний інтелект, емоційно інтелектуальна людина, основна школа, підсистема вправ, basic school, emotional intelligence, emotionally intelligent individual, speech interaction, subsystem of activities
Цитування
Шумакова О. С. Прийоми розвитку емоційного інтелекту учнів основної школи під час навчання англійського діалогічного мовлення : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / О. С. Шумакова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 93 с. : табл.
Колекції