Самостійна робота майбутніх вчителів музичного мистецтва над вокальними творами зарубіжних композиторів мовою оригіналу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано проблему самостійної роботи майбутніх вчителів музичного мистецтва над вокальними творами зарубіжних композиторів мовою оригіналу у науково-педагогічній літературі; виявлено значення самостійно роботи студента в процесі вокальної підготовки; розкрито необхідність включення до навчального репертуару вокальних творів зарубіжних авторів; окреслено складності роботи над іншомовними вокальними текстами. Annotation. The article analyzes the issue of future music teachers’ individual study of vocal works created by foreign composers in their original language that has been described in the scientific and pedagogical literature. The importance of the student’s individual study during the vocal training is highlighted. The need to include vocal works of foreign authors in the educational repertoire is explained. The article also outlines difficulties of working on foreign vocal texts.
Опис
Ключові слова
самостійна робота студента, вокальний твір, вокальна підготовка, іноземна вимова, мова оригіналу, самостоятельная работа студента, вокальное произведение, вокальная подготовка, иностранный произношение, язык оригинала, individual student’s work, vocal work, vocal training, foreign pronunciation, original language
Цитування
Васильєва О. В. Самостійна робота майбутніх вчителів музичного мистецтва над вокальними творами зарубіжних композиторів мовою оригіналу / О. В. Васильєва, Хунвей Ву Паньпань Є // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 134–141.