Організація самостійної роботи здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
В статті розглянуто самостійну роботу, яка є важливим компонентом професійної підготовки спеціалістів у системі вищої освіти. Обґрунтовано значущість самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання. Представлено різні підходи до організації самостійної роботи із використанням можливостей дистанційної платформи Moodle. В статье рассмотрена самостоятельная работа, которая является важным компонентом профессиональной подготовки специалистов в системе высшего образования. Обоснована значимость самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения. Представлены различные подходы к организации самостоятельной работы с использованием возможностей дистанционного платформы Moodle. The article deals with independent work, which is an important component of professional training of specialists in the system of higher education. The significance of students' independent work in distance learning conditions is substantiated. Different approaches to the organization of independent work using the capabilities of Moodle distance learning platform are presented.
Опис
Ключові слова
самостійна робота, дистанційне навчання, Moodle, аспірантські роботи, самостоятельная работа, дистанционное обучение, аспирантские работы, students’ independent work, distance learning, Moodle Platform, postgraduate work
Цитування
Доценко С. О. Організація самостійної роботи здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання / С. О. Доценко, О. О. Чепелєв // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 101–104.