Вербалізація поняття «Quality» в англомовному рекламному дискурсі

dc.contributor.authorБабкіна, Т. О.
dc.date.accessioned2022-06-29T14:10:10Z
dc.date.available2022-06-29T14:10:10Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі розкрито лінгвістичні особливості англомовного рекламного дискурсу; дано визначення та охарактеризувано особливості англомовних рекламних текстів; досліджено поняття, що найчастіше вживаються в англомовних рекламних текстах; виявлено засоби вербалізації поняття “Quality” в англомовних рекламних текстах. Матеріалом дослідження стали англомовні тексти споживчої реклами, що були знайдені на інтернет ресурсах. Актуальність обраної теми пов’язана з тим, що розгляд вербалізації поняття «Quality» в англомовному рекламному дискурсі сприятиме кращому розумінню англомовної культури й ідентичності, буде корисним для перекладацької діяльності у мовних парах з англійською мовою. This paper reveals the linguistic features of English-language advertising discourse; it defines and characterises the features of English-language advertising texts; studies the most commonly used concepts in English-language advertising texts; reveals the means of verbalisation of the concept "Quality" in English-language advertising texts. The research material was English-language consumer advertising texts found on Internet resources. The topicality of the chosen topic is connected with the fact that the consideration of "Quality" concept verbalization in the English advertising discourse will contribute to a better understanding of English-speaking culture and identity and will be useful for translation activities in English language pairs.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБабкіна Т. О. Вербалізація поняття «Quality» в англомовному рекламному дискурсі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035 Філологія / Т. О. Бабкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2022. – 61 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7570
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectрекламний дискурсuk_UA.UTF-8
dc.subjectрекламний текстuk_UA.UTF-8
dc.subjectпоняття Qualityuk_UA.UTF-8
dc.subjectанглійська моваuk_UA.UTF-8
dc.subjectadvertising discourseuk_UA.UTF-8
dc.subjectadvertising textuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe concept of Qualityuk_UA.UTF-8
dc.subjectEnglishuk_UA.UTF-8
dc.titleВербалізація поняття «Quality» в англомовному рекламному дискурсіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeVerbalization of the concept "Quality" in english advertising discourseuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції