ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто особливості логічно-математичного розвитку дітей з порушеннями мовлення. Вони свідчать, що в основі формування мовленнєвої діяльності та елементарних математичних уявлень, знаходяться одні ті ж самі психічні процеси і мислительні дії. Тому, заняття з формування логіко-математичнго розвитку доцільно інтегрувати з логопедичними заняттями. В статье рассмотрены особенности логически-математического развития детей с нарушениями речи. Они свидетельствуют, что в основе формирования речевой деятельности и элементарных математических представлений, находятся одни те же психические процессы и мыслительные действия. Поэтому, занятия по формированию логико-математического развития целесообразно интегрировать с логопедическими занятиями.
Опис
Ключові слова
діти, дошкільна освіта, елементарні математичні уявлення, логіко-математичний розвиток, вади мовлення, дети, дошкольное образование, элементарные математические представления, недостатки речи, логико-математическое развитие, children, preschool education, elementary mathematical representations, disadvantages of speech, logical-mathematical development
Цитування
Сінопальнікова Н. М. Особливості логіко-математичного розвитку дітей з вадами мовлення / Н. М. Сінопальнікова // Педагогіка здоров'я : зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 705-708.