Особенности организации внеаудиторной работы студентов-востоковедов

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
В данной статье автор раскрыл особенности организации внеаудиторной работы студентов-востоковедов. У даній статті автор розкрив особливості організації позааудиторної роботи студентів-сходознавців. В данной статье автор раскрыл особенности организации внеаудиторной работы студентов-востоковедов.
Опис
Ключові слова
внеаудиторная работа, студенты-востоковеды, восточные языки, язык, позааудиторна робота, студенти-сходознавці, східні мови, мова, extracurricular work, оriental students, oriental languages, language
Цитування
Быкова И. А. Особенности организации внеаудиторной работы студентов-востоковедов / И. А. Быкова // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 143–145.