ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM–ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

dc.contributor.authorНовохатська, О. О.
dc.date.accessioned2023-03-22T14:43:58Z
dc.date.available2023-03-22T14:43:58Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractПід дослідницькими уміннями слід розуміти систему вмінь, здібностей та способів реалізації діяльності, що необхідні для здійснення дослідження або його окремих структурних частин. Цілі, завдання, зміст, форми і методи дослідження є цілісною системою, яка направлена на формування дослідницьких умінь учнів при реалізації STEM–орієнтованого підходу, що характеризується поєднанням міждисциплінарності та практичної спрямованості у вивченні математики. В роботі проаналізовано теоретичні аспекти формування дослідницьких умінь засобами «STEM»-освіти; розкрито сутність, зміст та особливості формування дослідницьких умінь; досліджено та проведено аналіз рівня сформованості дослідницьких умінь здобувачів освіти; теоретично обґрунтувано та експериментально перевірено методику формування дослідницьких умінь при реалізації STEM–орієнтованого підходу. Research skills should be understood as a system of skills, abilities and ways of implementing activities that are necessary for conducting research or its individual structural parts. The goals, tasks, content, forms and methods of research are a complete system aimed at forming the research skills of students in the implementation of a STEM-oriented approach, characterized by a combination of interdisciplinary and practical orientation in the study of mathematics. This study analyzed the theoretical aspects of the formation analyzed of research skills by means of "STEM" education; the essence, content and features of the formation of research skills are revealed; researched and analyzed the level of formation of the research skills of the students of education; to theoretically substantiate and experimentally verify the method of formation of research skills in the implementation of the STEM-oriented approach.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationНовохатська О. О. Формування дослідницьких умінь при реалізації STEM-орієнтованого підходу в профільній школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / О. О. Новохатська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 83 с. : табл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10606
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдослідницькі умінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectSTEMuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофільна школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectresearch skillsuk_UA.UTF-8
dc.subjectspecialized schooluk_UA.UTF-8
dc.titleФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM–ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFORMATION OF RESEARCH SKILLS IN THE IMPLEMENTATION OF STEM-ORIENTED APPROACH IN A SPECIALISED SCHOOLuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції