Дослідження особливостей сприймання біографічних розповідей у початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування уявлень про письменника в учнів початкової школи. З метою вивчення особливостей сприймання біографічних розповідей у початковій школі у квітні-травні 2024 року була проведена дослідна робота. Аналіз результатів дослідження дозволяє стверджувати, що біографічним розповідям про письменників приділяється на уроках замало часу, через що в учнів недостатнього знань, щоб побачити цілісну картину творчості автора. Проте, якщо більше заглибитись в це питання, розповідати про письменника лише цікаві та яскраві моменти з життя та добирати різноманітні методи візуалізації інформації, то у дітей в пам’яті надовго сформується певний образ письменника, що позитивно позначиться на їхній читацькій компетентності. The publication examines the formation of ideas about the writer among elementary school students. In order to study the peculiarities of perception of biographical stories in elementary school, research work was conducted in April-May 2024. The analysis of the results of the study allows us to assert that insufficient time is devoted to biographical stories about writers in the lessons, due to which the students do not have enough knowledge to see a complete picture of the author's work. However, if you delve deeper into this issue, tell about the writer only interesting and bright moments from life and choose various methods of information visualization, children will have a certain image of the writer in their memory for a long time, which will have a positive effect on their reading competence.
Опис
Ключові слова
читання, біографічні розповіді, освітній процес, початкова школа, студентські роботи, reading, biographical stories, educational process, primary school, student works
Цитування
Качало А. Дослідження особливостей сприймання біографічних розповідей у початковій школі / А. Качало // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 33–34.