РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТРЕНЕРОВ ПО БОКСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
Рациональная организация учебного процесса, распределение учебного материала – обязательные и необходимые требования, которые являются неотъемлемой составляющей частью работы профильного высшего учебного заведения, в котором закладывают основы тренерско-преподавательской дельности при подготовке специалистов в области бокса. Раціональна організація навчального процесу, розподіл навчального матеріалу – обов'язкові та необхідні вимоги, які є невід'ємною складовою частиною роботи профільного вищого навчального закладу, в якому закладають основи тренерсько-викладацької діяльності при підготовці фахівців у сфері боксу. The rational organization of educational process, the distribution of educational material – the mandatory and essential requirements, which are an integral component part of the job profile of a higher educational institution in which lay the foundations of coaching and teaching-similarity in the preparation of specialists in the field of boxing
Опис
Ключові слова
тренер по боксу, учебный процесс, учебный материал, здоровье, тренер з боксу, навчальний процес, навчальний матеріал, здоров'я, тренер по боксу, learning process, learning material, health
Цитування
Вострокнутов Л. Д. Рациональная организация учебного процесса и распределение учебного материала, как основа подготовки квалифицированных тренеров по боксу / Л. Д. Вострокнутов, Л. В. Канунова, Д. С. Шкарубо // Сучасні технології в галузі фізичного виховання та спорту : зб. наук. пр. ІХ Міжнар. наук.–метод. конф., Харків, 27 листоп. 2015 р. / [редкол.: В. П. Бізін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : НАНГУ, 2015. – Вип. 9. – С. 49–53.