УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦЯМИ ТА РОЗВИТКОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлені медодичні рекомендації для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», які навчаються за освітньою програмою «Управління навчальним закладом». Подані матеріали допоможуть студентам організувати свою роботу під час вивчення навчальної дисципліни «Управління інноваціями та розвитком закладу освіти». Представлены рекомендации для соискателей высшего образования по специальности 073 «Менеджмент», которые учатся по образовательной программе «Управление учебным заведением». Представленные материалы помогут студентам организовать свою работу при изучении учебной дисциплины «Управление инновациями и развитием учебного заведения». Recommendations are presented for applicants for higher education in the specialty 073 "Management" who study in the educational program "Management of an educational institution". The presented materials will help students organize their work in the study of the discipline "Management of innovations and development of an educational institution."
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, управління інноваціями, розвиток закладу освіти, менеджмент, методические рекомендации, управление инновациями, развитие учебного заведения, менеджмент, guidelines, innovation management, educational institution development, management
Цитування
Мармаза О. І. Управління інноваціями та розвитком закладу освіти : метод. рек. / О. І. Мармаза ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 72 с.