КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗАСОБАМИ ІКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-17
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва; ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
У публікації розглянуто проблему збереження культурних цінностей засобами цифрових технологій. Масштаб та складність, новизна та динамічність цілей цифровізації у сфері культури змушує визначити ряд першочергових проблем, серед яких головною проблемою цифрової трансформації стає необхідність масового навчання та перенавчання людей щодо використання цифрових технологій у культурній сфері. The publication addresses the problem of preserving cultural property through digital technologies. The scale and complexity, novelty and dynamism of the goals of digitalization in the field of culture makes it necessary to identify a number of priority issues, among which the main problem of digital transformation is the need for massive training and retraining of people to use digital technologies in the cultural sphere.
Опис
Ключові слова
культурна спадщина, цифрові технології, cultural heritage, digital technologies
Цитування
Чжоу Ань. Культурна спадщина: збереження і популяризація засобами ІКТ / Чжоу Ань // Традиційна культура в умовах глобалізації: виклики війни : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 17–18 черв. 2022 р. – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – С. 9–10.