МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОБ'ЄМІВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОМЕТРІЇ

dc.contributor.authorЦись, Я. В.
dc.date.accessioned2022-06-11T15:57:53Z
dc.date.available2022-06-11T15:57:53Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі схарактеризовано основні питання проблеми вивчення об'ємів геометричних тіл у шкільному курсі геометрії, обґрунтовано теоретико-практичні основи вивчення об'ємів геометричних тіл у шкільному курсі геометрії, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми дослідження; проаналізовано та визначено суть поняття «об’єм»; розроблено методику вивчення об'ємів геометричних тіл у шкільному курсі геометрії; запропоновано систему задач з проблеми вивчення об'ємів геометричних тіл у шкільному курсі геометрії; проаналізовано результати і зроблено висновки. The main characteristics of the problem of studying the volumes of geometric bodies in the school course of geometry are characterized, the theoretical and practical bases of studying the volumes of geometric bodies in the school course of geometry are substantiated, in particular: the literature is analyzed; analyzed and defined the essence of the concept of "volume"; developed a method of studying the volumes of geometric bodies in the school course of geometry; the proposed system of problems on the problem of studying the volumes of geometric bodies in the school course of geometry; the results are analyzed and conclusions are made.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЦись Я. В. Методика вивчення об'ємів геометричних тіл у шкільному курсі геометрії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / Я. В. Цись ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 77 с. : іл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7434
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад загальної середньої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectучніuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітній процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectоб'єми геометричних тілuk_UA.UTF-8
dc.subjectшкільний курс геометріїuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeneral secondary education institutionuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational processuk_UA.UTF-8
dc.subjectvolumes of geometric bodiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectschool course of geometryuk_UA.UTF-8
dc.subjectmethodsuk_UA.UTF-8
dc.titleМЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОБ'ЄМІВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОМЕТРІЇuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHE METHODOLOGY OF STUDYING THE VOLUMES OF GEOMETRIC BODIES IN IN A SCHOOL GEOMETRY COURSEuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції