МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОБ'ЄМІВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОМЕТРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі схарактеризовано основні питання проблеми вивчення об'ємів геометричних тіл у шкільному курсі геометрії, обґрунтовано теоретико-практичні основи вивчення об'ємів геометричних тіл у шкільному курсі геометрії, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми дослідження; проаналізовано та визначено суть поняття «об’єм»; розроблено методику вивчення об'ємів геометричних тіл у шкільному курсі геометрії; запропоновано систему задач з проблеми вивчення об'ємів геометричних тіл у шкільному курсі геометрії; проаналізовано результати і зроблено висновки. The main characteristics of the problem of studying the volumes of geometric bodies in the school course of geometry are characterized, the theoretical and practical bases of studying the volumes of geometric bodies in the school course of geometry are substantiated, in particular: the literature is analyzed; analyzed and defined the essence of the concept of "volume"; developed a method of studying the volumes of geometric bodies in the school course of geometry; the proposed system of problems on the problem of studying the volumes of geometric bodies in the school course of geometry; the results are analyzed and conclusions are made.
Опис
Ключові слова
заклад загальної середньої освіти, учні, освітній процес, об'єми геометричних тіл, шкільний курс геометрії, методика, general secondary education institution, students, educational process, volumes of geometric bodies, school course of geometry, methods
Цитування
Цись Я. В. Методика вивчення об'ємів геометричних тіл у шкільному курсі геометрії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / Я. В. Цись ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 77 с. : іл. + дод.
Колекції