ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Художні твори, які створені за допомогою обчислювальних пристроїв, отримують популярність і знаходять використання у різних інсталяціях, рекламах, відеопроекціях. Особливий шлях розвитку креативного програмування пов’язаний із творчістю художників Е.Заєка, Л.Шварц, М. Мора, Д.Маеда та інших. У статті розкриваються основні галузі діяльності зазначених митців. Works of art created with the help of computing devices are gaining popularity and are used in various installations, advertisements, video projections. A special way of development of creative programming is connected with the work of artists E. Zaek, L. Schwartz, M. Mor, D. Maeda and others. The article reveals the main areas of activity of these artists.
Опис
Ключові слова
креативне програмування, наука, мистецтво, сreative programming, science, art
Цитування
Олефіренко Н. В. Історія розвитку креативного програмування / Н. В. Олефіренко, Криворучко Є. В. // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 156–158.