До питання про рівні інтеркультурної комунікації в освіті

dc.contributor.authorТриняк, М. В.
dc.date.accessioned2022-01-25T10:56:21Z
dc.date.available2022-01-25T10:56:21Z
dc.date.issued2021-06-08
dc.description.abstractАвтором у статті було розглянуто питання про рівні інтеркультурної комунікації в освіті. Інтеркультурна комунікація є структурованим процесом, має свої рівні і формоутворення, які дозволяють розширювати тематичні горизонти і здійснювати селекцію емпіричного матеріалу. Для дослідження потенціалу інтеркультурної комунікації на мікрорівні евристичного значення набуває модель лакуни, тобто розриву, білої плями у тексті. Ця модель запозичена з етнолінгвістики. Автором в статье были рассмотрены вопросы уровня интеркультурной коммуникации в образовании. Интеркультурная коммуникация является структурированным процессом, имеет свои уровни и формообразование, позволяющие расширять тематические горизонты и осуществлять селекцию эмпирического материала. Для исследования потенциала интеркультурной коммуникации на микроуровне эвристического значения приобретает модель лакуны, то есть разрыва, белого пятна в тексте. Эта модель заимствована из этнолингвистики. The author in the article considered the level of intercultural communication in education. Intercultural communication is a structured process, with its own levels and formations which allow us to expand our thematic horizons and to select the empirical material. To investigate the potential of intercultural communication at the micro level, the model of a lacuna, i.e. a gap, a white spot in a text, acquires heuristic value. This model is borrowed from ethnolinguistics.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТриняк М. В. До питання про рівні інтеркультурної комунікації в освіті / М. В. Триняк // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання [Електронне наукове видання] : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 8 черв. 2021 р. / Ін-т педагогіки НАПН України ; [редкол.: О. М. Топузов та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2021. – С. 56–58.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978–966–644–585–1
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6844
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherІнститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтеркультурна комунікаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодель лакуниuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітній простірuk_UA.UTF-8
dc.subjectсубкультураuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтеркультурная коммуникацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодель лакуныuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразовательное пространствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectintercultural communicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectlacuna modeluk_UA.UTF-8
dc.subjecteducation areauk_UA.UTF-8
dc.subjectsubcultureuk_UA.UTF-8
dc.titleДо питання про рівні інтеркультурної комунікації в освітіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeК вопросу об уровнях интеркультурной коммуникации в образованииuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeOn the question of intercultural levels communication in educationuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Триняк М. В. .pdf
Розмір:
1.52 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: