МАГІСТЕРСЬКА ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті актуалізовано проблему професійної підготовки менеджерів освіти; здійснено аналіз особливостей управлінської діяльності керівника закладу освіти на сучасному етапі розвитку суспільства і освіти; визначено головні вимоги до професіоналізму керівника закладу освіти. The article actualizes the problem of professional training of managersof education; the analysis of features of administrative activity of the head of educational institution at the present stage of development of a society and education is carried out; the main requirements to the professionalism of the head of educational institution.
Опис
Ключові слова
управління, керівник закладу освіти, менеджер освіти, професійна підготовка, management, head of educational institution, manager of education, professional training
Цитування
Мармаза О. І. Магістерська підготовка менеджера як засіб формування управлінської еліти / О. І. Мармаза 1. // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 215–220.