Концептуальні засади реалізації Sтем-освіти в початковій школі науково-педагогічного проекту «інтелект України»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У цій статті автор розглянув концептуальні засади реалізації Sтем-освіти в початковій школі науково-педагогічного проекту «інтелект України». Визначив процес модернізації національної системної освіти. В этой статье автор рассмотрел концептуальные основы реализации Sтем-образования в начальной школе научно-педагогического проекта «интеллект Украины». Определил процесс модернизации национального системного образования. In this article the author has considered the conceptual bases of realization of the Stem-education in the elementary school of the scientific-pedagogical project "Intellect of Ukraine". Defined the process of modernization of national system education.
Опис
Ключові слова
sтем-освіта, початкова школа, науково-педагогічний проект, інтелект України, sтем-образование, начальная школа, научно-педагогический проект, интеллект Украины, stem-education, elementary school, scientific-pedagogical project, intelligence of Ukraine
Цитування
Довженко Т. О. Концептальні засади реалізації Sтем-освіти в початковій школі науково-педагогічного проекту «інтелект України» / Т. О. Довженко, І. В. Гавриш // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 44-45.