Методика викладання японської мови як дисципліна вільного вибору студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Завданням статті є дослідити особливості сучасної методики викладання японської мови, а також виявити переваги та недоліки викладання цього предмету у якості дисципліни вільного вибору студентів. Задачей статьи является исследовать особенности современной методики преподавания японского языка, а также выявить преимущества и недостатки преподавания этого предмета в качестве дисциплины свободного выбора студентов. The aim of the article is to investigate the features of modern teaching methods of Japanese language, and also identify the advantages and disadvantages of teaching this subject as disciplines of free choice of students.
Опис
Ключові слова
японська мова, методика викладання, ієрогліфи, практичні заняття, самостійна робота, японский язык, методика преподавания, иероглифы, практические занятия, самостоятельная работа, japanese language, teaching methods, hieroglyphs, practical training, individual work
Цитування
Локшина Ю. Г. Методика викладання японської мови як дисципліна вільного вибору студентів / Ю. Г. Локшина // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез.2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська ]. – Харків : ХНПУ, 2020. – с. 48–50.