Соціальна робота з підтримки інтелектуальної активності людей похилого віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія
Анотація
В статті розглядаються психологічні чинники сповільнення процесу старіння літніх людей; визначаються пріоритетні напрями здійснення соціальної роботи з підтримки інтелектуальної активності людей похилого віку; аналізується сучасна практика здійснення соціальної роботи з підтримки інтелектуальної активності людей похилого віку в соціальних інституціях України. In the article there are considered the psychological factors of deceleration the aging process of elderly people; the priority directions of implementation of social work on maintenance of intellectual activity of the elderly people are determined; the current practice of social work on maintaining intellectual activity of elderly people in social institutions of Ukraine is analyzed.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, люди похилого віку, інтелектуальна активність, когнітивний резерв, освіта літніх людей, університети третього віку, інтелектуальне волонтерство, social work, elderly people, intellectual activity, cognitive reserve, education of the elderly, University of the Third Age, intellectual volunteering
Цитування
Романова І. А. Соціальна робота з підтримки інтелектуальної активності людей похилого віку / І. А. Романова // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2018. – № 1. – С. 64–72.