Дидактична гра як засіб формування комунікативних навичок у молодших дошкільників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснений теоретичний аналіз поняття «комунікативні навички», уточнено критерії їх сформованості в молодшому дошкільному віці, окреслено шляхи їх формування. Визначено рівні сформованості комунікативних навичок у дітей молодшого дошкільного віку. Розроблено та апробовано експериментальну програму з формування комунікативних навичок у молодших дошкільників засобами дидактичної гри. На основі апробації експериментальної програми визначено ефективність використання дидактичної гри як засобу формування комунікативних навичок у молодших дошкільників. The qualification paper performs a theoretical analysis of the concept of “communication skills”, specifies the criteria for their of their maturity in younger preschool age, outlines the ways of their formation. It determines the levels of formation of communication skills in younger preschoolers. An experimental program on the formation of communication skills in younger preschoolers by means of didactic games was developed and tested. Based on the approbation of the experimental program, the effectiveness of using a didactic game as a means of forming communication skills in younger preschoolers was determined.
Опис
Ключові слова
комунікативний розвиток, комунікативні навички, молодші дошкільники, дидактична гра, communicative development, communicative skills, younger preschoolers, didactic game
Цитування
Безрукава Г. О. Дидактична гра як засіб формування комунікативних навичок у молодших дошкільників : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Г. О. Безрукава ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психол. та пед. антропології. – Харків, 2024. – 63 с. : табл. + дод.
Колекції