ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЗВУКОВИМОВИ ДОШКІЛЬНИКІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ДИСЛАЛІЄЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено теоретичний аналіз ігрових вправ, як засобу корекції звуковимови дошкільників з функціональною дислалією Дислалія – це дефекти зуковимови у дітей при збереженій іннервації артикуляційного апарату та нормальним слухом. Визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості звуковимови дошкільників з функціональною дислалією. Розглянуто корекційну роботу, яка спрямована на виправлення порушень звуковимови дошкільників з функціональною дислалією. The article provides a theoretical analysis of game exercises as a means of correcting the sound speech of preschoolers with functional dyslalia. Dyslalia is a speech defect in children with preserved innervation of the articulatory apparatus and normal hearing. The components, criteria, indicators and levels of formation of the sound speech of preschoolers with functional dyslalia were determined. Corrective work aimed at correcting sound-speech disorders of preschoolers with functional dyslalia is considered.
Опис
Ключові слова
дислалія, функціональна дислалія, звуковимова, корекційна робота, діти дошкільного віку, магістерські роботи, dyslalia, functional dyslalia, sound pronunciation, corrective work, preschool children, master's works
Цитування
Литвин В. Г. Особливості корекції звуковимови дошкільників з функціональною дислалією / В. Г. Литвин // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 197–201.