Принцип кооперації і імпліцитність в контексті лінгвістики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний авіаційний університет, Київ
Анотація
У роботі мова йде про принцип кооперації і імпліцитність в контексті лінгвістики. Представлені точки зору Г. П. Грайс, яка аналізує загальні принципи подачі інформації в процесі комунікації в прагматиці та інших науковців. В работе речь идет о принципе кооперации и имплицитность в контексте лингвистики. Представлены точки зрения Г. П. Грайс, которая анализирует общие принципы подачи информации в процессе коммуникации в прагматике и других ученых. The paper deals with the principle of cooperation and implicitation in the context of linguistics. The views of H. P. Grice who analyzes the general principles of submission of information in the process of communication in pragmatics and other scholars are presented.
Опис
Ключові слова
кооперація, імпліцитність, лінгвістика, інформація, кооперация, имплицитность, лингвистика, информация, cooperation, implicitness, linguistics, information
Цитування
Калініченко Т. М. Принцип кооперації і імпліцитність в контексті лінгвістики / Т. М. Калініченко // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі : тези VI щоріч. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 5 черв. 2020 р. / Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: Ю. О. Волошина та ін.]. – Київ : НАУ, 2020. – С. 42–46.