ШЛЯХИ РОЗВИТКУ АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Висвітлено важливість алгоритмічного мислення учнів, схарактеризовано специфіку та шляхи формування алгоритмічного мислення в учнів початкової школи. Представлено розроблені вправи та здійснено аналіз функціональних можливостей онлайн середовищ, які можуть бути використані для розвитку алгоритмічного мислення. The importance of algorithmic thinking of students is highlighted, the specifics and ways of forming algorithmic thinking in elementary school students are characterized. Developed exercises are presented and functional capabilities of online environments are analyzed, which can be used for the development of algorithmic thinking.
Опис
Ключові слова
алгоритм, алгоритмічне мислення, початкова школа, algorithm, algorithmic thinking, elementary school
Цитування
Баранов С. Шляхи розвитку алгоритмічного мислення в учнів початкової школи / С. Баранов, Н. Олефіренко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 15–20.