Використання емоційно-вольових станів як методів опанування співацької майстерності студентами закладів вищої педагогічної освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється тема використання емоційно-вольових станів як методів опанування співацької майстерності студентами закладів вищої педагогічної освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта». В статье освещается тема использования эмоционально-волевых состояний как методов освоения певческого мастерства студентами высших учебных педагогических заведений по специальности «Дошкольное образование». The article highlights the topic of using emotional-volitional states as a method of mastering singing skills by students of higher educational pedagogical institutions in the specialty "Preschool education".
Опис
Ключові слова
співацька майстерність, вокальна підготовка, емоційно-вольовий стан, дошкільна освіта, певческое мастерство, вокальная подготовка, эмоционально-волевое состояние, дошкольное образование, singing skill, vocal training, emotional-volitional state, preschool education
Цитування
Бакай С. Ю. Використання емоційно-вольових станів як методів опанування співацької майстерності студентами закладів вищої педагогічної освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта» / С. Ю. Бакай // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 215-річчю заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди , Харків, 14–15 лист. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди / [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 31 –35.