СЕМІНАР У ФОРМІ ТРЕНІНГУ З НАПИСАННЯ ФАХОВИХ СТАТЕЙ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлення результатів власного наукового пошуку здійснюється за допомогою наукового тексту. Підготовка здобувачів до роботи та створення наукових праць носить переважно теоретичний характер. Використання тренінгу як методу навчання дає можливість розвинути практичні навички створення наукових текстів. Наведені інтерактивні вправи дають змогу розвинути практичний досвід створення наукового тексту молодим фахівцем The results of one’s own scientific research are presented with the help of a scientific text. Preparation of applicants for work and creation of scientific works is mainly theoretical. The use of training as a method of teaching provides an opportunity to develop practical skills in creating scientific texts. The given interactive exercises allow to develop practical experience of creation of the scientific text by the young scientists.
Опис
Ключові слова
молоді науковці, науковий текст, фахова стаття, тренінг, інтерактивні вправи, аспірантські роботи, young scientists, scientific text, professional article, training, interactive exercises, postgraduate works
Цитування
Овсюк Д. Р. Семінар у формі тренінгу з написання фахових статей для здобувачів третього рівня вищої освіти // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 398–401.