ПРО ВАЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ УЧНЯМ (ЗА ПОГЛЯДАМИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито основні ідеї В. О. Сухомлинського про надання педагогічної підтримки учням, серед яких визначені: вплив вихователя на розвиток учня, важливість діалогу дорослого та дитини, допомога у формуванні позитивного уявлення дитини про себе, особливості створення психолого-педагогічних умов для саморозвитку та самовиховання учня. Зазначена актуальність цих ідей в умовах сьогодення. The main ideas of V. O. Sukhomlinskiy about providing pedagogical support to the students, among which there were defined: the influence of the tutor on the development of the student, the importance of the dialogue between the adult and the child, the assistance in the forming a positive image of the child about himself, especially the creation of psychological and pedagogical conditions for self-development and self-education of the student. The relevance of these ideas in the modern times is noted.
Опис
Ключові слова
педагогічна підтримка, педагогічний супровід, індивідуальний підхід, розвиток дитини, особистість, самовиховання, pedagogical support, pedagogical background, individual approach, child development, personality, self-education
Цитування
Трухан Г. В. Про важливість надання педагогічної підтримки учням (за поглядами В. О. Сухомлинського) / Г. В. Трухан // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 129–133.