ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто методи та прийоми навчання математики в умовах інклюзивної освіти, та визначено особливості методики навчання математики в умовах інклюзивної освіти. Математика має широкі можливості розвитку інтелекту учня. Від організації освітньої діяльності на уроці та від місця, яке займає у ньому учень, залежить не лише продуктивність пізнавального процесу, а й розвиток його особистості. Зазначено, що при застосуванні інклюзивних технологій ми можемо досягти підвищення пізнавальної активності учнів, розвинути їх творчі здібності, активно залучати дітей до освітнього процесу, стимулювати самостійну діяльність учнів, тим самим підвищити ефективність та якість освіти. The publication examines the methods and techniques of teaching mathematics in the conditions of inclusive education, and defines the peculiarities of the methodology of teaching mathematics in the conditions of inclusive education. Mathematics has wide possibilities for the development of the student's intelligence. Not only the productivity of the cognitive process, but also its development depends on the organization of educational activities in the lesson and the place the student occupies in it personality It is noted that when using inclusive technologies, we can achieve an increase in the cognitive activity of students, develop their creative abilities, actively involve children in the educational process, stimulate independent activity of students, thereby increasing the efficiency and quality of education.
Опис
Ключові слова
освітній процес, вивчення математики, інклюзивна освіта, educational process, learning mathematics, inclusive education, master's theses
Цитування
Балута К. Т. Особливості методики навчання математики в умовах інклюзивної освіти / К. Т. Балута, Т. О. Гороховатська // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 368–372.