СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ Й СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі історико-педагогічного аналізу визначено суспільно-політичні й соціокультурні передумови виникнення Товариства «Знання» як найбільшої науково-просвітницької, громадської організації другої половини ХХ ст. Визначено взаємозв’язок заснування Товариства «Знання» з правлячим режимом УРСР. З’ясовано причини заснування такого роду товариств у другій половині ХХ ст. та їх значення для тогочасного суспільства. Based on historical-pedagogical analysis, the socio-political and socio-cultural preconditions of emergence of Society «Knowledge» as the largest scientific-educational and public organization of the second half of the 20th century have been characterized. The relation between the emergence of the Society and the ruling regime of the Ukrainian SSR has been revealed. The reasons for the emergence of such societies in the second half of the 20th century and their importance for the society of the time have been clarified.
Опис
Ключові слова
товариство, передумови, режим, ідеологія, постанова, society, preconditions, regime, ideology, decree
Цитування
Бондар Т. Суспільно-політичні й соціокультурні передумови заснування товариства "Знання" / Т. Бондар // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 7–10.