Проблеми публічно-правового регулювання трудових відносин

dc.contributor.authorПроцевський, В. О.
dc.date.accessioned2022-01-26T14:33:33Z
dc.date.available2022-01-26T14:33:33Z
dc.date.issued2020-03-27
dc.description.abstractУ даній статті автором було розкрито проблему публічно-правового регулювання трудових відносин. Дослідження цього питання пояснюється необхідністю чіткого розуміння мети та інтересу здійснення правового регулювання соціально-трудових відносин. Норми права визначають модель поведінки суб’єктів суспільних відносин, саме вони визначають можливість і необхідність такої поведінки суб’єктів, яку держава і суспільство вважають потрібною в тих чи інших умовах. В данной статье автором была раскрыта проблема публично-правового регулирования трудовых отношений. Исследование этого вопроса разъясняется необходимостью четкого понимания цели и энтузиазма воплощения правового регулирования социально-трудовых отношений. Нормы права определяют модель поведения субъектов общественных отношений, именно они определяют возможность и необходимость такого поведения субъектов, которую государство и общество считают нужным в тех или иных условиях. In this article, the author revealed the problem of public law regulation of labor relations. The study of this issue is explained by the need for a clear understanding of the purpose and interest of the legal regulation of social and labor relations. Norms of law determine the pattern of behaviour of subjects of social relations; it is they who determine the possibility and necessity of such behaviour of subjects, which the state and society consider necessary under certain conditions.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПроцевський В. О. Проблеми публічно-правового регулювання трудових відносин / В. О. Процевський // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 8–11.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6886
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудові відносиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectпублічно-правове регулюванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсуспільні відносиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовий договірuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудове правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовые отношенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпублично-правовое регулированиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectобщественные отношенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовой договорuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовое правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor relationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectpublic law regulationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpublic relationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectemployment contractuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor lawuk_UA.UTF-8
dc.titleПроблеми публічно-правового регулювання трудових відносинuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПроблемы публично-правового регулирования трудовых отношенийuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeProblems of public law regulation of labor relationsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Процевський В. О. .pdf
Розмір:
252.33 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: