Потреби споживачів – один з головних орієнтирів маркетингу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
На нашу думку, вся маркетингова інформація зібрана у процесі дослідження допоможе вдало спланувати стратегію, а також скласти відповідний розділ бізнес-плану підприємства. Що в свою чергу буде найкращим способом для підприємства збагатитися, і за цим і повинно стояти майбутнє. По нашему мнению, все маркетинговая информация собранная в процессе исследования, поможет удачно спланировать стратегию, а также составить соответствующий раздел бизнес-плана предприятия. Что в свою очередь будет лучшим способом для предприятия обогатиться, и за этим и должно стоять будущее. In our opinion, all the marketing information collected in the research process will help to successfully plan a strategy, as well as draw up an appropriate section of the business plan of the enterprise. Which in turn will be the best way for the company to get rich, and this should be the future.
Опис
Ключові слова
потреби споживачів, орієнтири маркетингу, ринкові відносини, студентські роботи, потребности потребителей, ориентиры маркетинга, рыночные отношения, студенческие работы, consumer needs, marketing guidelines, market relations, student work
Цитування
Святцева Г. С. Потреби споживачів – один з головних орієнтирів маркетингу / Г. С. Святцева // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 102–103.