SWOT-АНАЛІЗ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті розглянуто сучасний стан вищої педагогічної освіти України через інструмент експрес SWOT-аналізу. Внутрішнє та зовнішнє «середовище» проаналізовано через технологію 5М: money (гроші), men (персонал), machines (обладнання), materials (сировина), markets (ринок). Запропоновано ряд удосконалень для укріплення позицій системи вищої педагогічної освіти нашої держави в умовах цифровізації. The article considers the current state of higher pedagogical education in Ukraine through the tool of express SWOT-analysis. The internal and external environments are analyzed through 5M technology: money, men, machines, materials, markets. A number of improvements have been proposed to strengthen the position of the system of higher pedagogical education in our country in the context of digitalization.
Опис
Ключові слова
ЗВО, освіта, цифровізація, SWOT-аналіз, institution of higher education, education, digitalization, SWOT-analysis
Цитування
Прокопенко А. І. SWOT-аналіз цифровізації вищої педагогічної освіти в Україні / А. І. Прокопенко, І. А. Прокопенко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 244–249.