ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено інноваційний менеджмент як самостійну галузь управлінської науки та професіональної діяльності, яка спрямована на формування й забезпечення умов інноваційного розвитку будь-якої організації. The article examines innovation management as an independent branch of management science and professional activity, which is aimed at forming and ensuring the conditions for innovative development of any organization.
Опис
Ключові слова
інновація, інноваційний менеджмент, інноваційні методи управління, управління персоналом, студентські роботи, innovation, innovative management, innovative management methods, personnel management, student work
Цитування
Козачок Є. М. Проблеми інновації в сучасній системі менеджменту / Є. М. Козачок // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 137–138.