Засоби перспективного управління в системі вищої педагогічної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2004-06-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури (ХДАК)
Анотація
Аналізується проблема виконання завдань і пропозицій II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. Особлива увага приділяється недостатньо вивченим аспектам педагогічної науки - соціальному і педагогічному управлінню в системі вищої освіти, розкриттю їх перспективності. Анализируется проблема выполнения задач и предложений II Всеукраинского съезда работников образования. Особое внимание уделяется недостаточно изученным аспектам педагогической науки - социальной и педагогической управлению в системе высшего образования, раскрытию их перспективности.The problem of fulfilling the tasks and proposals of the II All-Ukrainian Congress of Education Workers is analyzed. Particular attention is paid to the insufficiently studied aspects of pedagogical science - social and pedagogical management in the system of higher education, and the disclosure of their prospects.
Опис
Ключові слова
вища освіта, управління, педагогіка, высшее образование, управление, педагогика, higher education, management, pedagogy
Цитування
Прокопенко А. І. Засоби перспективного управління в системі вищої педагогічної освіти / А. І. Прокопенко // Вісник Харківської державної академії культури : зб наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. Н. М. Кушнаренко. – Харків : ХДАК, 2004. – Вип. 15. – С. 234–240.