ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова новизна магістерської роботи полягає в тому, що розроблено методичні поради застосування інформаційно-комунікаційних технологій у закладах загальної середньої освіти при вивченні молекулярної фізики. Практичне значення дослідження визначається тим, що розроблені методичні поради з використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні фізиці сприяють підвищенню ефективності освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти. Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що опрацьовано та систематизовано відомості щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики при підготовці здобувачів у закладах загальної середньої освіти. The scientific novelty of the master’s thesis lies in the fact that methodological recommendations for the use of information and communication technologies in institutions of general secondary education in the study of molecular physics have been developed. The practical significance of the study is determined by the fact that the developed methodological tips on the use of information and communication technologies in teaching physics contribute to improving the effectiveness of the educational process in institutions of general secondary education. The theoretical significance of the research is that information on the use of information and communication technologies in physics lessons in the preparation of applicants in general secondary education institutions has been processed and systematized.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, молекулярна фізика, здобувачі освіти, фізика, інтерактивні технології, освітній процес, заклад загальної середньої освіти, information and communication technologies, molecular physics, educational applicants, physics, interactive technologies, educational process, institution of general secondary education
Цитування
Колесник Л. В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в закладах загальної середньої освіти при вивченні молекулярної фізики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Фізика) / Л. В. Колесник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2022. – 68 с. : табл.
Колекції