НАПРЯМКИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ДИЗАРТРІЮ ПРИ ДЦП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються форми дизартрії за різними класифікаціями. Акцентується увагу на тому, що підлітковий вік - період, коли може статися значний прорив у вирішенні проблеми дизартрії при ДЦП, або, навпаки, привести до регресу на даному віковому етапі. Своєчасність і злагодженість у діях спеціалістів є невід’ємною складовою для отримання значних позитивних результатів. В статье рассматриваются формы дизартрии по разным классификациям. Акцентируется внимание на том, что подростковый возраст - период, когда может произойти значительный прорыв в решении проблемы дизартрии при ДЦП, или, наоборот, привести к регрессу на данном возрастном этапе. Своевременность и слаженность в действиях специалистов является неотъемлемой составляющей для получения значительных положительных результатов. The article considers the forms of dysarthria according to different classifications. Emphasis is placed on the fact that adolescence is a period when it can happen significant breakthrough in solving the problem of dysarthria in cerebral palsy, or, conversely, lead to regression at this age. Timeliness and coherence in actions of specialists is an integral part of obtaining significant positive results.
Опис
Ключові слова
дитячий церебральний параліч, дизартрія, мовленнєві порушення, підлітковий вік, логопедична робота, магістерські роботи, детский церебральный паралич, дизартрия, речевые нарушения, подростковый возраст, логопедическая работа, магистерские работы, cerebral palsy, dysarthria, speech disorders, teenage, speech therapy work, master's work
Цитування
Горобець К. В. Напрямки логопедичної роботи з підлітками, що страждають на дизартрію при ДЦП / К. В. Горобець // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 78—84.