ГЕОПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ США В КАСПІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Oxford-Vinnytsia : P.C. Publishing House & European Scientific Platform
Анотація
При аналізі комплексу проблем у реалізації геополітичних і геоекономічних інтересів нерегіональних країн Каспійського регіону особливо виділяються стратегічні питання освоєння вуглеводневих ресурсів, їх транспортування та реалізація найбільшими світовими транснаціональними корпораціями. У статті проаналізовано геополітичні інтереси транснаціональних корпорацій США в Каспійському регіоні на початку ХХІ ст. When analyzing a complex of problems in the implementation of geopolitical and geoeconomic interests of non-regional countries of the Caspian region, the strategic issues of the development of hydrocarbon resources, their transportation and implementation by the world’s largest transnational corporations are particularly highlighted. The geopolitical interests of US transnational corporations in the Caspian region at the beginning of the XXst century have been analyzed in this article.
Опис
Ключові слова
геополітичні інтереси, транснаціональні корпорації, США, Каспійський регіон, geopolitical interests, transnational corporations, USA, Caspian region
Цитування
Матей Ю. Ф. Геополітичні інтереси транснаціональних корпорацій США в Каспійському регіоні на початку ХХІ ст. / Ю. Ф. Матей, Л. М. Ямпольська // Theoretical and empirical scientific research : concept and trends : Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, Oxford, December 10, 2021. ‒ Oxford ; Vinnytsia : P. C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. ‒ V. 3. ‒ Pр. 111‒113.