І. П. СОКОЛЯНСЬКИЙ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХО-ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ (20-30 рр. ХХ ст)

dc.contributor.authorГайденко, К. А.
dc.date.accessioned2023-09-19T16:51:17Z
dc.date.available2023-09-19T16:51:17Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ публікації досліджено зміст поняття «соціального виховання» за видатним вченим-дефектологом, фактично фундатором дефектології на території Харківщини, І. Соколянським, який був організатором, теоретиком і методистом в системі соціального виховання України в 20-30-хх роках минулого століття. Зазначено, що ідеї І. Соколянського, які були новаторськими ще сторіччя тому, і досі не втратили своєї актуальності. Деякі його задуми залишаються не дослідженими і нереалізованими, як педагогізація батьківства. Без включення батьків дітей з особливостями психо-фізичного розвитку в освітній процес, переважна більшість потенційних можливостей дитини так і залишиться нереалізованими. Внесок Івана Панасовича в розвиток дефектологічної науки важко переоцінити. Здійснений аналіз поглядів І. Соколянського на соціальне виховання дає поштовх до проведення нових досліджень різних аспектів наукової спадщини відомого українського вченого-дефектолога. The publication examines the meaning of the concept of "social education" according to the outstanding scientist-defectologist, in fact the founder of defectology in Kharkiv Oblast, I. Sokolyanskyi, who was organizer, theoretician and methodologist in the social education system of Ukraine in the 20s and 30s of the last century. It is noted that the ideas of I. Sokolyanskyi, which were innovative a century ago, have not lost their relevance to this day. Some of his ideas remain unexplored and unrealized, such as the pedagogy of parenthood. Without the inclusion of parents of children with peculiarities of psycho-physical development in the educational process, the vast majority of the child's potential will remain unrealized. Ivan Panasovich's contribution to the development of defectological science is difficult to overestimate. The analysis of I. Sokolyanskyi's views on social education gives an impetus to conducting new studies of various aspects scientific heritage of the famous Ukrainian scientist-defectologist.
dc.identifier.citationГайденко К. А. І. П. Соколянський про соціальне виховання дітей з особливостями психо-фізичного розвитку (20–30 рр. ХХ ст.) / К. А. Гайденко // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 34–37.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12491
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсоціальне виховання
dc.subjectСоколянський І. П.
dc.subjectдефектологія
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectпедагогічна спадщина
dc.subjectаспірантські роботи
dc.subjectsocial education
dc.subjectI. P. Sokolyanskyi
dc.subjectdefectology
dc.subjecteducational process
dc.subjectpedagogical heritage
dc.subjectpostgraduate works
dc.titleІ. П. СОКОЛЯНСЬКИЙ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХО-ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ (20-30 рр. ХХ ст)
dc.title.alternativeI. P. SOKOLYANSKYI ON THE SOCIAL EDUCATION OF CHILDREN Z FEATURES OF PSYCHO-PHYSICAL DEVELOPMENT (20-30s of the XX century)
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гайденко К. А. І.П. Соколянський про соціальне виховання дітей.pdf
Розмір:
3.38 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: