Креативність – ресурсний компонент іміджу сучасного учителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування творчої особистості вчителя в процесі навчання. Майбутні вчителі повинні моделювати педагогічну ситуацію, що сприятиме визнанню професійної перспективи. Це створює умови для професійного саморозвитку, самоствердження та самовираження майбутніх фахівців. Це також стимулює розвиток творчого мислення учнів: самостійного розвитку, спостереження та узагальнення. The article deals with the formation of the teacher's creative personality in the learning process. Future teachers should model the pedagogical situation that will promote the recognition of professional perspective. This creates conditions for professional self-development, self-affirmation and self-expression of future specialists. It also stimulates the development of creative thinking of students: independent development, observation and generalization.
Опис
Ключові слова
креативність, підготовка вчителів, creativity, teacher training
Цитування
Бабак А. Креативність – ресурсний компонент іміджу сучасного учителя / А. Бабак, В. Ворожбіт-Горбатюк // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 228–231.