Особливості психічного розвитку дітей з церебральним паралічем

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
European Conference
Анотація
В Україні, як і у всьому світі, спостерігається зростання розповсюдження дитячого церебрального паралічу. У тих державах, які прийнято відносити до цивілізованих, частота захворювань на ДЦП становить 2-2,5 випадків на 1000 населення. В Україні цей показник складає від 2,3 до 4,5 випадків на 1000 дитячого населення, при цьому з тридцяти тисяч осіб, які страждають на дану хворобу, близько 19 тисяч діти у віці до 16 років. Важкі форми розладів мають близько 30% хворих та потребують індивідуального підходу у процесі соціалізації. Мета роботи – здійснити узагальнення наукових відомостей щодо особливостей психічного розвитку дітей з церебральним паралічем. Психічний розвиток дитини з церебральним паралічем характеризується порушенням формування пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери і особистості. Перед фахівцями, які працюють з хворими дітьми, постає важлива задача профілактики і корекції даних порушень. Однак, тільки після комплексного обстеження можна визначити конкретні задачі такої роботи відносно кожної дитини. In Ukraine, as in the whole world, there is an increase in the spread of cerebral palsy. In those states that are considered civilized, the incidence of cerebral palsy is 2-2.5 cases per 1000 population. In Ukraine, this indicator ranges from 2.3 to 4.5 cases per 1,000 children, and out of thirty thousand people suffering from this disease, about 19 thousand are children under the age of 16. About 30% of patients have severe forms of disorders and require an individual approach in the process of socialization. The purpose of the work is to generalize scientific information on the peculiarities of the mental development of children with cerebral palsy. The mental development of a child with cerebral palsy is characterized by a violation of the formation of cognitive activity, emotional and volitional sphere and personality. Specialists who work with sick children face the important task of prevention and correction of these violations. However, only after a comprehensive examination can the specific tasks of such work be determined for each child.
Опис
Ключові слова
дитячий церебральний параліч, психічний розвиток, освітні потреби, cerebral palsy, mental development, educational needs
Цитування
Мамотенко А. В. Особливості психічного розвитку дітей з церебральним паралічем / А. В. Мамотенко, В. К. Ферлій // Science, theory and ways to improve methods : Abstracts of XVII International Scientific and Practical Conference, London, Great Britain, May 01–03, 2023. – London, 2023. – Pp. 46–50. – URL: https://eu-conf.com/events/science-theory-and-ways-to-improve-methods/