ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВЕБ-КВЕСТІВ ОСВІТНЬОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто актуальність застосування ігрових технологій на уроках, серед яких можна виокремити веб-квести. Розглянуто різноманітні інструменти для створення веб-квестів, які використовуються в освіті. Огляд починається з розгляну технології веб-квестів та їхнього значення в навчальному процесі. Наведено тлумачення поняття веб-квест різними дослідниками. Схарактеризовані різноманітні платформи та сервіси, за допомогою яких вчителі можуть розробити веб-квести. Схарактеризовано переваги та недоліки кожного інструменту, особливості створення, наповнення та розповсюдження такого типу освітнього контенту за допомогою розглянутих сервісів. В статті також розглянуто можливості індивідуалізації завдань для учнів, використання інтерактивних функцій та механізмів оцінювання успішності учнів за допомогою розглянутих сервісів. Ця стаття стане корисним джерелом для педагогів, які прагнуть застосовувати сучасні методи навчання, покращуючи залучення учнів до навчального процесу та створюючи цікавий та ефективний навчальний контент. The article explores the relevance of using gaming technologies in lessons. Among these technologies, web quests play a significant role. Various tools for creating educational web quests are discussed in the article. The overview begins by examining web quest technology and its significance in the educational process. Different researchers interpretations of the web quest concept are presented. Diverse platforms and services that teachers can utilize to develop web quests are characterized. The advantages and disadvantages of each tool, the peculiarities of creating, filling, and disseminating this type of educational content using the discussed services are delineated. The article also addresses the possibilities of task individualization for students, the use of interactive functions, and evaluation mechanisms for students performance employing the considered services. This article will be a valuable resource for educators seeking to implement modern teaching methods, enhancing student engagement in the learning process and creating intriguing and effective educational content.
Опис
Ключові слова
ігрові технології, квест, веб-квест, Genial.ly, мій квест, Webquest, Всеосвіта, Gaming Technologies, Quest, My Quest, Vseosvita
Цитування
Ковальова В. Огляд інструментальних можливостей для створення веб-квестів освітнього призначення / В. Ковальова, Л. Остапенко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 22. – С. 72–80.