ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито досвід роботи науково-педагогічних працівників інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти в ХНПУ імені Г. С. Сковороди щодо підготовки керівників закладу освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Здійснено екскурс в історію зародження цієї професії, визначено роль і місце науково-методичного забезпечення освітнього процесу, показано взаємозв`язок і доцільність використання як традиційних, так і інноваційних технологій. The article reveals the experience of research and teaching staff of the Institute for Professional Development of Teachers and Education Management at H. S Skovoroda KhNPU on the training of heads of educational institutions in the specialty 073 "Management". An excursion into the history of the origin of this profession is made, the role and place of scientific and methodical providing of educational process are defined, interrelation and expediency of use of both traditional, and innovative technologies is shown.
Опис
Ключові слова
спеціальність 073 «Менеджмент», керівник закладу освіти, specialty 073 "Management", head of an educational institution
Цитування
Черновол-Ткаченко Р. І. Формування готовності майбутніх керівників закладів освіти до ефективного управління / Р. І. Черновол-Ткаченко // Розвиток системи управління закладом освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармази, О. Гречаник]. – Харків, 2021. – С. 292–301.