ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorПарфенюк, Ю. Л.
dc.date.accessioned2024-02-17T11:28:41Z
dc.date.available2024-02-17T11:28:41Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглянуто методики навчання, що можуть бути застосовані у освітньому процесі, при вивченні програмування у закладах вищої освіти. Здійснено огляд наукових та науково педагогічних джерел за даною темою. Запропоновано матеріал для практичних занять та методи оцінювання отриманих результатів. Проведено експериментальне дослідження з використанням наведених матеріалів та методики оцінювання. The qualification work considers teaching methods that can be used in the educational process when studying programming in higher education institutions. A review of scientific and pedagogical sources on this topic has been carried out. The material for practical classes and methods for evaluating the results are proposed. An experimental study was conducted using the above materials and evaluation methods.
dc.identifier.citationПарфенюк Ю. Л. Використання інструментальних засобів для навчання програмування здобувачів вищої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Ю. Л. Парфенюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 56 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13980
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпрограмування
dc.subjectоб’єктно-орієнтоване програмування
dc.subjectвища освіта
dc.subjectметодика навчання
dc.subjectprogramming
dc.subjectobject-oriented programming
dc.subjecthigher education
dc.subjectteaching methods
dc.titleВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
dc.title.alternativeUSE OF TOOLS FOR TEACHING PROGRAMMING TO HIGHER EDUCATION STUDENTS
dc.typeOther
Файли
Колекції